صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

بيا با هم قرآن بخوانيم از گونه اي ديگر

فهرست كتاب
نویسنده : مسعودي، مجيد
تاریخ انتشار : 1387-03-08
مترجم :
زبان:         فارسي
ناشر : دليل ما
شابک : 0- 365- 397- 964- 978

: چكيده کتابنوشتار حاضر نگاهي نو از زاويه اي جديد به قرآن كريم و علم تأويل است.
اين كتاب در 9 فصل تهيه و تدوين شده است. مؤلف در فصل اوّل با اشاره به قصه موسي (ع) و خضر به تأويل كارهاي خضر و به همين مناسبت بحث تأويل مي پردازد و در فصل دوم معناي تأويل و حقيقت آن را از منظر پيامبر (ص) و امام علي (ع) بيان مي كند و ائمه اهل بيت (ع) را وارثان علم تأويل و آگاهان به تأويل قرآن ذكر مي كند. نويسنده در فصل هاي بعدي با ذكر شماري از آيات قرآن به تأويل آن اشاره مي نمايد وي همچنين با اشاره به تأويلات ابن عربي و مرجئه به مباني آن ها اشاره مي نمايد و ضمن نقد اين گونه تأويلات آن را بي مبنا و دليل مي داند.


: موضوعات
تأويل قرآن، اهل بيت، راسخان در علم، ابن عربي، موسي، خضر : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني