صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸

البحث الدلالی فی کتب معانی القرآن لأبی عبیدة و الأخفش و الفراء

فهرست كتاب
نویسنده : الدّدّو، عمار
تاریخ انتشار : 1389-11-28
مترجم :
زبان:         عربي
ناشر : عالم الکتب الحدیث
شابک : 8-232-70-9957-978

: چكيده کتابمقایسه و مقارنه ای است بین ابی عُبید، اخفش و فرّاء، پیرامون مفهوم دلالت و فهم معانی قرآن. نویسنده در ضمن چهار فصل پس از اشاره به انگیزه های تألیف کتاب هایی پیرامون معانی قرآن، به مشرب های متفاوت ادبی، بلاغی و کلامی می پردازد و از تأثیر قرائن سیاق، اسباب نزول و دلالت های نحوی، شعر، لهجه ها و قرائت های مختلف در معانی سخن می گوید. نویسنده در این مقایسه به تطوّرات دلالی الفاظ و همچنین ترادف، مشترک لفظی و تضّاد در نزد نویسندگان فوق اشاره می کند و نتیجه می گیرد ابوعُبید به سیاق لغوی اهتمام خاصی داشت و فرّاء به اسباب النزول و اخفش به اشتراک لفظی و هر سه به سیاق، ترادف، اشتراک و تضّاد در فهم معانی قرآن اهتمام خاصی داشتند.


: موضوعات
معانی قرآن، انواع دلالت، اسباب نزول، اشتراک لفظی، ابی عبید، اخفش، فرّاء : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني