صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸

دنیا المؤمن فی ضوء آیات القرآن المبین

فهرست كتاب
نویسنده : الدعمه، ابراهیم مراد
تاریخ انتشار : 1388-12-02
مترجم :
زبان:         فارسي
ناشر : دارالنفائس
شابک : 5-774-47-9957-978

: چكيده کتاببررسی حقیقت دنیا و مسؤولیت مؤمنان از منظر قرآن می باشد.
نویسنده در ضمن هشت فصل ابتدا به نعمت های الهی اشاره می نماید و معتقد است خداوند بندگان روزی همة بندگان را تضمین کرده است و مؤمن در این دنیا شاکر نعمت ها و اداء کننده حقوق واجب الهی است. زیرا مؤمن مال را از جانب خداوند می داند و لذا در تحصیل مال و مصرف آن تنها خداوند را ناظر می داند و از هر گونه اسراف و تبذیر و خوشگذرانی پرهیز می کند و حقوق مالی خود را اداء می نماید. نویسنده در پایان به تبیین دو دسته از حاکمان عدل و جور مثل سلیمان (ع) و فرعون و همچنین قوم شعیب و قارون می پردازد و آن ها را نمونه هایی از برخورد با دنیا و زخارف آن می داند.


: موضوعات
حقیقت دنیا، مسؤولیت مؤمنان، شکر نعمت، روزی بندگان : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني