صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸

مفاتح القرآن و العقل

فهرست كتاب
نویسنده : جمعیه التجدید الثقافیه الإجتماعیه
تاریخ انتشار : 1388-11-24
مترجم :
زبان:         عربي
ناشر : دارکیوان
شابک :

: چكيده کتابنوشتار حاضر پیرامون فهم قرآن و شرایط و قواعد آن می باشد.
نویسنده در ضمن دو فصل، با اشاره به این که قرآن مرجع و مُهیمن بر همة علوم و کتاب ها می باشد. بر این باور است که باید اذهان خود را از هر گونه پیش داوری به قرآن آزاد نمائیم. ولی با بررسی موضوعات همچون سیاق، غریب القرآن و ضمایر، مفاهیم قرآن و قصّه های آن را زنده و دارای حیات جاویدان می داند. نویسنده فهم قرآن را مشروط به آزادی عقل از اسارت فهم گذشتگان و مأثورات وارده در تفسیر تعالیم آن ذکر می کند. وی در فصل بعدی، قرآن را حقیقتی مطلق و فهم انسان را نسبی و قصه های آن دارای حقایقی جاری در تمام زمان ها دانسته و ضمن با اهمیّت شمردن قسم های قرآن، وجود کلمات دخیل و غیر عربی را در قرآن نمی کند.


: موضوعات
فهم قرآن، قواعد تفسیر، شرایط تفسیر، مرجعیت قرآن، کلمات دخیل : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني