صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸

علی را با آیات بشناسیم

فهرست كتاب
نویسنده : حیدری، معصومه
تاریخ انتشار : 1388-08-26
مترجم :
زبان:         فارسي
ناشر : نویسنده
شابک : 7-3597-04- 964- 978

: چكيده کتابنوشتار حاضر پیرامون جایگاه امام علی(ع) و موقعیّت آن حضرت از منظر قرآن می باشد.
کتاب در 4 بخش تهیّه و تدوین یافته است. نویسنده دربخش اوّل با بررسی قصه طالوت و انتخاب او از سوی پیامبر زمان خود به عنوان زمامدار به تطبیق این قصّه بر امام علی(ع) می پردازد. در بخش دوّم اهمیّت و نقش امامت را در رهبری مردم مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. وی سپس به حوادث سقیفه بنی ساعده و مبارزه جمعی از مهاجران و انصار در انتخاب خلیفه اشاره می نماید و در پایان به سخنان و دیدگاه امام علی(ع) در مورد امامت و خلافت خود در دوره زمامداری و پس از پیشآمدهای ناگوار در وقوع جنگ های جمل، صفین و نهروان می پردازد.


: موضوعات
امامت امام علی(ع)، سقیفه بنی ساعده، قصه طالوت، جنگ جمل، جنگ صفین : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني