صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸

درسنامه ترجمه: اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن

فهرست كتاب
نویسنده : جواهری، سید محمد حسین
تاریخ انتشار : 1388-08-11
مترجم :
زبان:         فارسي
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
شابک : 2-03-5486- 600- 978

: چكيده کتابپژوهشی است پیرامون اصول و مبانی ترجمه قرآن کریم.
کتاب حاضر در ضمن 4 فصل ابتدا کلّیاتی پیرامون ترجمه قرآن بیان داشته است و در همین فصل جواز ترجمه و اقسام آن مورد بحث قرار گرفته است. وی در فصل بعدی اصول ترجمة قرآن را تسلّط بر زبان مبدأ و مقصد و امانت- داری در حفظ و انتقال واژه های متشابه ذکر نموده است. وی مبانی ترجمه را همان مبانی مترجم در مسایل کلامی، فقهی و تفسیری دانسته است که اندیشه های مذهبی، یا کلامی مترجم در ترجمه آیات بروز خواهد کرد. وی در فصل پایانی به فرایند ترجمه وحی در تحلیل واژگانی متن از نظر ترادف، تضاد، وجوه و نظایر، تضمین و همچنین توجّه به واژه ها در زمان نزول و رعایت فضای فکری مخاطب اشاره نموده است.


: موضوعات
مبانی ترجمه، اصول ترجمه، جواز ترجمه، امانت- داری : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني