صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸

نقش زمان در فهم قرآن

فهرست كتاب
نویسنده : ربانی خواه، احمد
تاریخ انتشار : 1388-07-27
مترجم :
زبان:         فارسي
ناشر : امید مهر
شابک : 6-55-5043-600- 978

: چكيده کتابموضوع این نوشتار تبیین صحیح جایگاه واقعی عنصر زمان در فهم قرآن می باشد.
نوشتار حاضر در 4 فصل سامان یافته است، نویسنده در فصل اوّل پس از واژه شناسی زمان و عرف به امکان فهم قرآن و مراتب آن و ارایه شواهدی از خود قرآن در زمانبند بودن فهم قرآن پرداخته است. و در فصل دوّم به مبانی تحوّل در فهم متون مقدّس و اسباب آن اشاره شده است. نویسنده با ارایه تعریفی از روزآمد بودن تفسیر قرآن به بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان و ویژگی های تفاسیر روزآمد پرداخته و در آخرین فصل کتاب به نواقص و اشکالات تفاسیر روزآمد و انتظارات بشر از دین و آموزه های آن پرداخته شده است.


: موضوعات
فهم قرآن، عنصر زمان، تفسیر روز آمد، مراتب فهم قرآن : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني