صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸

جرعه نوش وحی

فهرست كتاب
نویسنده : نجفی، رضا
تاریخ انتشار : 1388-07-23
مترجم :
زبان:         فارسي
ناشر : پیام عدالت
شابک : 0-058-152-964-978

: چكيده کتابنوشتار حاضر 20 مقاله و گفتار شامل اهمیّت قرآن کریم می باشد.
نویسنده ابتدا به این نکته می پردازد که قرآن احسن الحدیث است و بزرگی سخن قرآن بیانگر عظمت سخنور و نمادی از عظمت آفریدگار است. وی قرآن را کتاب هدایت، آموزگار تاریخ،منشور قانون، و موعظه ای بلیغ برای مؤمنان می داند. نویسنده همچنین با یادآوری این نکته که قرآن جلوه ای از نور خدا می باشد، آن را وسیله حیات جامعه و رمز بقای انسان ها دانسته است. و ضمن اشاره به عوامل مهجوریّت قرآن، بازگشت دوباره به قرآن را عامل کمال انسانیّت و پیشرفت در زندگی دانسته است.


: موضوعات
پیام های قرآن، عظمت قرآن، مواعظ قرآن، هدایت قرآن، احسن الحدیث : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني