صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸

دنیا از دیدگاه قرآن

فهرست كتاب
نویسنده : صدوقی فر، مقصود
تاریخ انتشار : 1388-07-26
مترجم :
زبان:         فارسي
ناشر : کعبه دل
شابک : 1-29-5272-600-978

: چكيده کتاببررسی اجمالی آیات قرآن در رابطه با دنیا است.
نویسنده سعی نموده با بررسی آیات در مورد دنیا، جلوه های فریب کارانة آن و ویژگی هایش را یادآور شود. وی زندگی دنیا با زندگی آخرت را مقایسه کرده و پستی دنیا در مقابل آخرت را نشان داده است. و نیز رابطة طغیان و دنیاپرستی و آثار توجه به دنیا را مورد بحث قرار داداه است. در ادامه برخی از سنّت های الهی همچون سنّت امهال و سنّت آزمون انسان ها نیز مورد بحث قرار گرفته است.


: موضوعات
دنیا، زندگی، دنیا پرستی. : کلید واژه

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني