صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸

دائره المعارف قران کريم

دائره المعارف قرآن کريم 1
دايرة المعارف قرآن كريم شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى است كه به گونه‌اى آسان‌ياب و روان در دسترس قرآن‌پژوهان واهل تحقيق و پژوهش مي باشد. از ويژگى‌هاى اين دايرة المعارف استوارى بر پايه نظام الفبايى در چينش مدخل‌ها؛ استفاده از منابع اصيل و متقن و دست اول؛ ارائه همه آرا و مبانى اصلى در هر موضوع؛ برخوردارى از نظام ارجاع درون مقاله اى و برون مقاله اى و بهره ورى از نثر معيار مي باشد . جلد نخست آن كه در اختيار كاربران قرار گرفته است حاوي مدخل آب تا ابوصرمه در بر دارنده بيش از 120 مدخل اصلي و ارجاعي مي‌باشد.

دائره المعارف قرآن کريم(2)
مجلد دوم دايرة المعارف قرآن كريم که شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى است به گونه‌اى آسان‌ياب و روان در دسترس قرآن‌پژوهان واهل تحقيق و پژوهش مي باشد. اين مجلد که اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است حاوي مدخل ابوطالب تا اسباب نزول ، در بر دارنده بيش از ده ها مدخل اصلي و ارجاعي شامل اجاره، اجرت، احبار، احترام ، احتضار، احرام، احصان، احضار، احقاف، اخلاص ، اخلاق، اراده ، ارتجاع ، ارث، ازدواج ، اسارت، و اسب مي‌باشد.

دائره المعارف قرآن کريم(3)
اين مجلد از دايرة المعارف قرآن كريم که شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى است، حاوي مدخل اسباط تا اعجاز قرآن مي باشد. در اين مجلد بيش از ده ها مقاله اصلي به گونه اي علمي و شيوا نگارش يافته و در بردارنده مدخل هاي اصلي چون استبداد ،استبداد، استثمار، استثنا، استحباب ، استخوان ، استدارج، استر، استراق سمع، استرجاع ، استسقا، استضعاف، استعاذه، استعانت، استغاثه، استغفار، استقامت، استکبار و استهزا، اسراف ، اسرافيل ، اسلام ، اسم اعظم، اسماعيل، اسوه، اشعار، اصحاب، اصلاح و اعتدال مي‌باشد

دائره المعارف قرآن کريم(4)
اين مجلد از دايرة المعارف قرآن كريم که شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم ، معارف و اعلام قرآنى است، حاوي مدخل اعجام قرآن تا انفاق مي باشد. در اين مجلد بيش از ده ها مقاله اصلي به گونه اي علمي و شيوا نگارش يافته و در بردارنده مدخل هاي اصلي چون اعدام ، اعراب قرآن ، اعسار، اعلام قرآن ، افترا، افسانه غرانيق، افق اعلي ، اقتصاد، اقرار، اقليت و اکثريت، اکراه ، اکمال دين ، التقاط ، الله ، الهام ، اليسع ، امامت ، امانت، امت ، امدادهاي غيبي ، امر الهي ، ام الکتاب، امنيت ، امي ، اميد، انتقام ، انسان ، انصار ، انطاکيه مي باشد. نسخه مکتوب آن از سوي بوستان کتاب در 616 صفحه چاپ و منتشر شده است.

دائره المعارف قرآن کريم(5)
اين مجلد از دايرة المعارف قرآن كريم که شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است، حاوي مدخل انفال تا بقعه مبارک مي باشد. در اين مجلد بيش از ده ها مقاله اصلي به گونه اي علمي و شيوا نگارش يافته و در بردارنده مدخل هاي اصلي چون انفطار ، اول ، اولوالامر، اولوالعزم ، اهل بيت (ع) ، اهل تقوا، اهل کتاب ، ايام الله ، ايثار ، ايرانيان ، ايمان ، ائمه کفر ، ايوب ، باد ، باران ، بازار ، باطل ، باطن ، باغ ، باقي الصالحات ، بخل ، بدعت ، بردار ، بردگي ، برزخ، برهان ، بشارت ، بصيرت و بقره مي باشد . نسخه مکتوب آن از سوي بوستان کتاب در 656 صفحه چاپ و منتشر شده است.

دائره المعارف قرآن کريم(6)
ششمین مجلد دايرة المعارف قرآن كريم ، شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است،این مجلد با مدخل بقيّة الله آغاز مي شود. در اين مجلد بيش از ده ها مقاله اصلي به گونه اي علمي و شيوا نگارش يافته و در بردارنده مدخل هاي اصلي چون بقيّة الله ، بلاغت قرآن ، بكّائين ، بلوغ ، بنى اسرائيل ، بنيامين ، بنى اميّه ، بنى هاشم ، بهداشت ، بهشت ، بيت المعمور ، بيت المقدّس ، بيعت ، بيعت رضوان ، پادشاهى ،پسر ، پليدى ، پوست ، پول ، پيروزى ، پيروى ، پيرى و پيشانى مي باشد . نسخه مکتوب آن از سوي بوستان کتاب در 628 صفحه چاپ و منتشر شده است.

دائره المعارف قرآن کريم(7)
هفتمین مجلد دايرة المعارف قرآن كريم ، شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است. در اين مجلد بيش از ده ها مقاله اصلي به گونه اي علمي و شيوا نگارش يافته و در بردارنده مدخل هاي اصلي چون تابعين ؛ تابوت عهد ؛ تاريخ ؛ تاريخ قرآن ؛ تأويل ؛ تبليغ ؛ تجارت ؛ تجسّس ؛ تجسّم اعمال ؛ تجويد ؛ تحدّى ؛ تحريف ؛ تحريف‏ ناپذيرى قرآن ؛ تحيّت؛ تخطئه و تصويب ؛ تخلّى ؛ تذكيه ؛ ترتيل ؛ ترجمه قرآن ؛ ترجمه قرآن به فارسى ؛ ترجمه قرآن به زبانهاى ديگر ؛ ترور ؛ تزكيه ؛ تزيين ؛ تسبيح ؛ تسخير ؛ تسليم ؛ تسنيم ؛ تشبيه ؛ تشبيه در قرآن ؛ تضاد ؛ تضرّع ؛ تطيّر ؛ تعدّد زوجات ؛ تعليم و تربيت ؛ تفاخر ؛ مي باشد . نسخه مکتوب آن از سوي بوستان کتاب در 675 صفحه چاپ و منتشر شده است.

دائره المعارف قرآن کريم(8)
هشتمین مجلد دايرة المعارف قرآن كريم ، شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است،این مجلد با مدخل تفسیر آغاز مي شود. در اين مجلد بيش از ده ها مقاله اصلي به گونه اي علمي و شيوا نگارش يافته و در بردارنده مدخل هاي اصلي چون تفسير ؛ تفکر ؛ تقدیس ؛ تقرب ؛ تقلید ؛ تقوی ؛ تقیه ؛ تکاثر ؛ تکبر ؛ تکبیر ؛ تکلیف ؛ تلاوت ؛ تمثیل ؛ تمدن ؛ تناسب آیات مي باشد . نسخه مکتوب آن از سوي بوستان کتاب در 671 صفحه چاپ و منتشر شده است.

دائره المعارف قرآن کريم(9)
نهمین مجلد دايرة المعارف قرآن كريم ، شامل اطلاعات پايه، معتبر و اصيل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است،این مجلد با مدخل تناسخ آغاز مي شود. در اين مجلد بيش از ده ها مقاله اصلي به گونه اي علمي و شيوا نگارش يافته و در بردارنده مدخل هاي اصلي چون تناسخ، تنبلى، تنبيه، تنزيه و تشبيه، تنور، توّاب، تواضع، توبه، توبه/سوره، توحيد ، تورات، توريه، توسعه، توسل، توفيق، توكل، تولِى و تبرِى، توليد مثل، تهجد، تهديد، تهليل، تيراندازى، تيمّم، تين / سوره، جَدَل، جزيه، جُعاله، جعفر بن ابى طالب، جغرافيا، جمع قرآن مي باشد . نسخه مکتوب آن از سوي بوستان کتاب در 680 صفحه چاپ و منتشر شده است.

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
دانشنامه موضوعي قرآن
جرعه اي از زلال قرآن
معرفي اجمالي آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن
اطلاع رسانی قرآنی
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني