صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
3292 93213 مبانی انسان شناختی تربیت در قرآن با تأکید بر دیدگاه متکلمان مشهور شیعه دولت، محمدعلی
3291 93212 قداست بخشی به گذشتگان از منظر قرآن و روایات پناهی، علی
3290 93211 روش های تأمین امنیت اجتماعی در قرآن و روایات لطفی ترازک، فرخنده
3289 93210 تکفیر مخالفان در قرآن و روایات اهل بیت(ع) شاه حسینی، محمد
3288 93209 تفسیر لغوی معصومان(ع) در ده جزء دوم قرآن کریم و روش شناسی آن فراهانی، زینب
3287 93208 تفسیر تطبیقی سوره های معارج و نوح از اهم تفاسیر مأثور فریقین جوادی نیا، حسین
3286 93207 ترجمه و نقد مدخل حدیث و قرآن از دائرةالمعارف قرآن (E.-Q.) و تطبیق آن با دائرةالمعارف های اسلام (E.-I.) و دین (E.-R.) مالکی، صغری
3285 93206 ترجمه و نقد کتاب تکوین و تکامل تفسیر در نخستین سده های اسلامی اثر هربرت برگ (سه فصل دوم) نجفی، زینب
3284 93205 تبعیت از منظر قرآن و حدیث طاهری، سمیه
3283 93204 تأثیر گناه در معرفت از منظر آیات و روایات جعفرطیاری دهاقانی، مصطفی
3282 93203 پاسخگویی به شبهات محتوایی زیارت عاشورا با تکیه بر قرآن و سنت حسین پور، بهروز
3281 93202 بررسی تطبیقی مفهوم توکل به خدا در قرآن و عهد عتیق رضایی، آمنه
3280 93201 بررسی سندی و محتوایی روایات میرزا محمد مشهدی در تفسیر سوره حجرات موسوی حرجندی، زهرا سادات
3279 93200 بررسی تطبیقی روایات فریقین پیرامون آیات (به ظاهر) ناسازگار درباره عصمت انبیاء(ع) میرهاشمی، فاطمه سادات
3278 93199 بررسی آموزه توحید ربوبی در سوره مکی (با تکیه بر ترتیب آیات نازل شده در پنج سوره نخست) کوهی گونیانی، قمر
3277 93198 اختیاری یا جبری بودن ایمان و کفر، از منظر قرآن و روایات هاشمی، سید حسن
3276 93197 آسیب شناسی آراء خاورشناسان در تحلیل قصص قرآن (مقالات دائرةالعمارف لیدن EQ) درخشانی، ربابه
3275 93196 مبانی مسئولیت پذیری و روش های بیان آن در قرآن میرطاهر، فاطمه سادات
3274 93195 نگاه قرآنی به نهضت عاشورا حسن نتاج، رضا
3273 93194 اشارات قرآنی در نهج البلاغه (خطبه ی 92 تا 174) قاسمی، علی
3272 93193 تحلیل معنا و جایگاه عزم در رسالت انبیاء اولواالعزم با رویکرد تفسیر مأثور افشار، مهدی
3271 93192 شبکه معنایی سنن الهی در قرآن کریم نیک زاد الحسینی، فاطمه سادات
3270 93191 کاربردهای تفسیری تناسب حکم و صفات الهی در فهم آیات (با تأکید بر صفات مزدوج فرجام آیات) عزتی آراسته، مهدی
3269 93190 علم خداوند به جزئیات از دیدگاه حکمت متعالیه و بررسی آن در آیات و روایات رسولی، زهرا
3268 93189 بن مایه های قرآنی در جزء دوم و سوم بصائرالدرجات تاکی، مرضیه
3267 93188 تفسیر تطبیقی روایی سوره حدید از اهم تفاسیر مأثور فریقین خادمی، سعید
3266 93187 بررسی و ارزیابی جایگاه اهل بیت(ع) در دایرة المعارف قرآن لیدن درخشان، سمیه
3265 93186 بن مایه های قرآنی در اجزاء 1، 4 و 5 بصائر الدرجات سلیمی، معصومه
3264 93185 تصحیح و تحقیق کشف الإرتیاب عن تحریف کتاب رب الأرباب (تا نیمه مقاله دوم) شمس اللهی، محمد
3263 93184 نقش مدیریت زمان در رشد و تکامل انسان از منظر آیات و روایات لطیفیان، مینا
3262 93183 تفسیر روایی سوره نحل آیات (1 تا 64) بر پایه روایات اهل بیت(ع) حر، مرجان سادات
3261 93182 نقد و بررسی شبهه غیراخلاقی بودن برخی از آموزه های قرآن اسلامی، سید حسن
3260 93181 تفسیر روایی تطبیقی آیات 100 تا 105 سوره بقره رضائی نجفی، هادی
3259 93180 نقش تکوینی اولیای الهی در تهذیب نفس با تأکید بر آیات و روایات میری قلعه نو، عبدالله
3258 93179 معناشناسی علم در قرآن با تأکید بر حوزه های معنایی نصرتی، شعبان
3257 93178 قلمرو عقل و وحی از دیدگاه معتزله و نقد آن از منظر قرآن و حدیث هاشمی، سید رسول
3256 93177 تفسیر سوره های توحید، فلق و ناس بر پایه ی روایات اهل بیت(ع) کرمیان، هاجر
3255 93176 تفسیر روایی سوره نمل بر پایه روایات اهل بیت(ع) مکی نژاد اصفهانی، آسیه
3254 93175 مبانی و روش شناسی تفسیر قرآن به قرآن اجتهادی در المیزان سویزی، علی محمد
3253 93174 فضا و محتوای سوره فتح، با تأکید بر فتح مکه، بر پایه روایات کولیوند، طیبه
3252 93173 روش شناسی تفسیر اثنی عشری مجیدی، نجمه
3251 93172 بررسی سندی و دلالی روایات تفسیری امیرالمؤمنین(ع)، از سوره مبارکه عنکبوت تا پایان قرآن کریم، با تأکید بر جلد دوم مسند الإمام علی(ع) شایق، علیرضا
3250 93171 تدریجی بودن تحصیل کمال در بوته سنجش از نگاه قرآن چنارلی، مجید
3249 93170 ارتباط عقل و بندگی در آیات و روایات بابایی دارگانی، روح ا...
3248 93169 بررسی مبانی قرآنی منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری اسعدی، سوده
3247 93168 تفسیر روایی سوره نساء آیات 14-1 بر پایه روایات اهل بیت(ع) رفیعی، صدیقه
3246 93167 بررسی موانع و راهکارهای تأمین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث تقی نیا، الهام
3245 93166 بررسی و نقد نظریه فیض فارابی از منظر آیات و روایات شاهچراغ، سید مسیح
3244 93165 بن مایه های قرآنی در جزءهای 6 و 7 و 8 و 9 کتاب بصائر الدرجات کوله بندی، فاطمه
3243 93164 اندیشه های تفسیری ابن شهرآشوب آشوری، حسین
3242 93163 روش شناسی تفسیر قرآن به قرآنِ روایی با تکیه بر روایات نورالثقلین حسن زاده گلشانی، مسعود
3241 93162 تفسیر روایی سوره غافر بر پایه روایات اهل بیت(ع) حلاجی، رضوان
3240 93161 نقد و بررسی استنادات قرآنی فخر رازی در اثبات نظریه جبر در کتاب تفسیر کبیر موسوی، معصومه سادات
3239 93160 تفسیر روایی سوره ق ملکیان دستجردی، مهدی
3238 93159 تفسیر روایی سوره سبأ بر پایه روایات اهل بیت(ع) توکلی نایینی، لیلا
3237 93158 اعتبار و قلمرو قاعده عدالت در فقه از منظر کتاب و سنت صادق زاده طباطبایی، سید محمود
3236 93157 امر به یادآوری در قرآن کریم، گونه ها و پیامدها معراج محمدی، نفیسه
3235 93156 تفسیر تطبیقی روایی سوره مزمل از اهم تفاسیر مأثور فریقین دری، رضا
3234 93155 تفسیر روایی آیات 75 الی 129 سوره توبه غلامی ابرستان، صدیقه
3233 93154 امامت در گفتار قرآنی امام رضا(ع) انسان، محمدامین
3232 93153 اعجاز قرآن در عدم اختلاف و نقد شبهات سلطانی بیرامی، اسمعیل
3231 93152 رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت یوسفی، محمدتقی
3230 93151 نقش علائق و پیش دانسته های مفسر در تفسیر قرآن باقری، علی اوسط
3229 93150 بررسی تطبیقی چیستی وحی از دیدگاه فارابی و ملاصدرا جعفری، محمد
3228 93149 پاسخ قرآن و سنت نبوی به نیازها و مسائل جنسی غریبی، محمد مهدی
3227 93148 رفتار اخلاقی انسان با خود از منظر کتاب و سنت سبحانی نیا، محمد تقی
3226 93147 نظام مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن مجید عباسپور، علی
3225 93146 مهارت کلامی و غیرکلامی زوجین در خانواده از منظر آیات و روایات معرفت، محمد
3224 93145 ملائكه، چیستی و اوصاف از منظر عقل، كتاب و سنت دستیاری، مجید
3223 93144 مديريت زمان از ديدگاه آيات و روايات و انديشمندان غرب صیادی، حیدر
3222 93143 مبانی عدالت اجتماعی در قرآن کریم صادقی، حسن
3221 93142 قرآن و مدیریت انسانی کافی موسوی، اباذر
3220 93141 عوامل و موانع عذاب استيصال از دیدگاه قرآن کلاه‌دوز، جواد
3219 93140 سلوک اجتماعی سیاسی زن از منظر قرآن حسینی نسب، سيد عمران
3218 93139 راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم در قرآن الاهی، محمدرضا
3217 93138 راه‌های مطلوب تحصیل رزق ازنگاه قرآن کریم جهانگیری، عبدالمحمود
3216 93137 رابطه عقل و وحی در عقاید از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری قاسمی، عباس
3215 93136 حضرت هارون در قرآن و عهدین بیگی،مجید
3214 93135 جدال در قرآن موسوی درچه، احمد
3213 93134 تفکیک ناپذیری قرآن و عرفان و برهان سوری،روحالله
3212 93133 تفسیر علمی آیات مربوط به مهر و ماه (خورشيد و ماه) بابامیر، مسیح
3211 93132 تحلیل و بررسی روایات تفسیری امام سجاد(ع) قمرزاده، محسن
3210 93131 تحلیل بخشی از فضایل و مناقب امام علی علیه السلام در تفسیر ثعلبی با نقد شبهات و ترديدها عصاری، محمدجواد
3209 93130 تحلیل ادبی آیة 6 سوره مائده بارویکرد ادبی در تفاسیر ادبی و آثار فقهی فریقین با محوریّت وضو مینایی، ناصر
3208 93129 بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام هادی علیه السلام مولایی، محمد
3207 93128 بررسی شبهات مستشرقان پیرامون اعجاز ادبی قرآن امینی، محمد
3206 93127 بررسی تطبیقی احکام زنان (ارث، حیض، طلاق) از منظر قرآن و عهدین سبکتکین، علی
3205 93126 بررسی تحلیلی و تطبیقی استعاره در جزء اول قرآن کریم قاسمی، محمد
3204 93125 بررسی آثار ذکر خفی و دیدگاه‌ها در مورد آن موسوی اردئي، سيد احمد
3203 93124 امام کاظم(ع) و قرآن ابراهيمي، احسان
3202 93123 اعجاز قرآن کریم از دیدگاه قاضی عبدالجبّار و علامه طباطبایی فرهنگیان، عباسعلی
3201 93122 استخراج و تحلیل اجتهادی مستندات قرآنی مناظرات امام رضا(ع) درباره نبوت و امامت اسدی، علی
3200 93121 آيات موهم تناقض در حوزه معاد حسيني حسين آباد، سيد مجتبي
3199 93120 آثار فردی و اجتماعی حیا در قرآن و حدیث هوشمند، مهدی
3198 93119 اهداف و روش‌های قصه در قرآن زراعتي، محمد
3197 93118 هرمنوتیک و رابطه آن با تفسیر به رأی منصوري، اقدس
3196 93117 نقش رهبران بر رفتار امت‌ها از دیدگاه آیات و روایات سوري، سمانه
3195 93116 سلوك اجتماعي پيامبر (ص) با مردم در قرآن متقي، فخرالسادات
3194 93115 كاربرد بلاغت در تفسير الميزان (از انتهاي جزء 4 تا ابتداي جزء7 سوره هاي «نساء ومائده ») سلماني‌نژاد، اكرم
3193 93114 قـواعـد فقهـي در جـرايم جنسـي با بررسي آيات و روايات ياوري، افسانه
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني