صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
3392 93313 آفت های اجتماعی دینداری از منظر قرآن و حدیث آخوندی، حسن
3391 93312 مستندات قرآنی عهدنامه مالک اشتر عاطفی، ابراهیم
3390 93311 بررسی تأثیرات تربیتی همسران در نظام خانواده از منظر قرآن و سنت شریف اف، شیرعلی
3389 93310 درآمدی بر نظام تشویق و تنبیه در سازمان و مدیریت از منظر قرآن حسنی، سید امان الله
3388 93309 کاربرد آموزه های روان شناختی قرآن در اشعار دفاع مقدس با تکیه بر اشعار (امین پور، هراتی، قزوه، اسرافیلی) مستوفی، طیبه
3387 93308 راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم جنسی از منظر قرآن کریم پورخاقان شاهرضائی، احمدرضا
3386 93307 تفسیر روایی سوره های شمس، لیل، ضحی و انشراح بر پایه روایات اهل بیت(ع) عسگری، هاجرالسادات
3385 93306 دور المجاز فی فهم القرآن خماس الساعدی، حیدر
3384 93305 ویژگی های یهود در قرآن و مقایسه ی آن با صهیونیسم فاضلی، محمدتقی
3383 93304 اعجاز قرآن در هماهنگی و عدم اختلاف ضمیری، سید عبدالمناف
3382 93303 موانع کمال انسان از منظر قرآن کریم اخلاقی، حلیمه
3381 93302 الظواهر الجویة فی القرآن الکریم و دورها فی هدایة البشر عاقول، سلمی
3380 93301 مبانی و شیوه ی تفسیری شهید مطهری اکبری، عباس
3379 93300 تصمیم گیری مشارکتی در قرآن با تأکید بر نظام تصمیم گیری افغانستان حکیمی، عبدالمؤمن
3378 93299 روش های آموزش از دیدگاه قرآن کریم و روایات موسوی، سید یوسف علی
3377 93298 مبانی، عوامل و موانع بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم حسینی، سید احمد حسین
3376 93297 مبانی و شاخص های توسعه فرهنگی از منظر قرآن رضوانی، محمدرضا
3375 93296 مبانی نظری رابطه قرآن و علم اسدی، نصرالله
3374 93295 تربیت اجتماعی در قرآن خاوری، معصومه
3373 93294 تحلیل عصمت حضرت زهرا(س) در قرآن و سنت فصیحی، خلص نسا
3372 93293 بررسی ازدواج پیامبر اکرم(ص) با زینب بنت جحش از منظر فریقین و مستشرقان علی اف، یالچین
3371 93292 روش های تأکید در قرآن کریم حسین شاه، سید کرار
3370 93291 الانفاق وآثاره الاجتماعیة (دراسة مقارنة بین العلامة الطباطبائی والفخر الرازی) قریشی، محمدکاظم
3369 93290 ارتباط انسان با محیط زیست از منظر قرآن و روایات حسنی، معصومه
3368 93289 دور الغذاء فی سلامة الإنسان البدنیة علی ضوء القرآن الخالدی، خلود
3367 93288 مراتب توحید الهی در حکمت متعالیه و اثرپذیری از قرآن و سنت موسوی، خلیل
3366 93287 تفسیر روایی سوره واقعه بام زد، سیده زینب
3365 93286 بررسی معناشناسی واژه های مشترک قرآن و نهج البلاغه پیرامون ظلم و عدالت نرگسیان بادی، اعظم
3364 93285 نظریه تفسیری شیخ مرتضی انصاری، با تأکید بر مبانی و روش تفسیری غلامعلی تبار فیروزجائی، فضل الله
3363 93284 آثار شبهات در اصول دین بر عقاید مردم براساس قرآن و حدیث کریمی، حسین
3362 93283 تفسیر روایی سوره ی مبارکه ی مائده آیات 55 تا 67 به پایه ی روایات اهل بیت(ع) موسوی، زهره بیگم
3361 93282 مبانی کلامی پیشرفت اقتصادی در چارچوب جهان بینی توحیدی و الحادی از دیدگاه قرآن و روایات کاشانی، انسیه
3360 93281 تحلیل معناشناختی علم خدا در قرآن کافی، عبدالحسین
3359 93280 الگوی خانواده در قرآن رهبر اسلامی، سلیمه
3358 93279 بررسی رابطه معرفت با بصیرت در آیات و روایات شکری بهین، فاطمه
3357 93278 وجه تسمیه واژه های قرآنی در کتاب مفردات راغب اصفهانی رئیسی سرتشنیزی، نسرین
3356 93277 مبانی و روش های هشدار و هشداردهی در قرآن کریم انیسی، مرضیه
3355 93276 اشارات قرآنی در نامه های نهج البلاغه جیریائی شراهی، محسن
3354 93275 امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن همتیان، علی اصغر
3353 93274 عوامل وحدت مسلمانان در آسیب های آن از منظر قرآن موسوی، سید موسی
3352 93273 گستره اسباب نزول در تفاسیر متقدمان شیعه احمدی نیک، سید مهدی
3351 93272 مقام های حضرت ابراهیم(ع) در قرآن اشرفی، حسین
3350 93271 زیباشناسی قرآن (بررسی جلوه های زیبایی در سبک بیانی قرآن) خرقانی، حسن
3349 93270 نقد و بررسی دیدگاه های ابن تیمیه در مورد آیات مربوط به حضرت علی(ع) علیدوست، عبدالرزاق
3348 93269 مباحث جدید کلامی در عصر ظهور از دیدگاه قرآن و حدیث صالح نیا، یحیی
3347 93268 شاخصه ها و مؤلفه های سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن کریم ولی زاده، حامد
3346 93267 شعور همگانی موجودات در قرآن و روایات عباسی، حسین
3345 93266 شیوه های قرآن در نهادینه ساختن باور به کیفر و پاداش طالبی آیسک، علی
3344 93265 عوامل فلاح از دیدگاه قرآن پاسیار، محسن
3343 93264 ماهیت و کارکرد خواطر نفسانی از دیدگاه قرآن و روایات قنبریان، علی
3342 93263 نقش عقل در تفسیر قرآن موسوی زاده، سید ابوالفضل
3341 93262 کارکردهای تفسیری روایات حسنین(علیهما السلام) دشتی، محمدجواد
3340 93261 آثار مشترک گناه از منظر آیات و روایات امامی لنگرودی، سید یوسف
3339 93260 بررسی تطبیقی معاد جسمانی در قرآن و عهد جدید قاسمی، محمد
3338 93259 جاودانگی قرآن (با رویکرد به نقد شبهات) حمیدیان، حمید
3337 93258 حاملان قرآن بایدها و نبایدها از منظر قرآن و عترت محمدی پرچوی، رضا
3336 93257 روش صحیح تفسیر و قواعد آن نوروزی، محمدجواد
3335 93256 پلورالیسم در قرآن کریم کاظمی، سید یحیی
3334 93255 تفسیر روایی سوره فاتحة الکتاب و آیات یک الی 26 سورة بقره فرقانی، محمدعلی
3333 93254 عوامل موفقیت در دنیا از نگاه قرآن و روایات یوسفی، محسن
3332 93253 آثار روانی شناخت خدا و تأثیر آن بر زندگی انسان از منظر قرآن و حدیث یارمحمدیان، میثم
3331 93252 بررسی تطبیقی دفاع المیزان و المنار از احکام متفاوت اجتماعی مرد و زن در اسلام حسینی تبار، سید جواد
3330 93251 تفسیر روایی سور فجر و بلد نصیری، سمانه
3329 93250 بررسی روایی آیات 37-25 سوره توبه نویسی، نرگس
3328 93249 بازتاب قرآن در سیره ی خانوادگی اهل بیت(ع) پاینده آشتیانی، هدی
3327 93248 اشارات قرآنی در نهج البلاغه از خطبه 175 تا پایان خطبه ها پیشگر، امید
3326 93247 اشارات قرآنی در حکمت های نهج البلاغه خانی، حسین
3325 93246 جایگاه حدیث در تفسیر الفرقان و نقد دیدگاه های خاص مفسر نریمانی، زهره
3324 93245 بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبائی با محمد عبده پیرامون محکم و متشابه قرآن شیرزائیان ضرونی، فاطمه
3323 93244 مفهوم شناسی عبادت در قرآن عباس زاده سرستی، مهین
3322 93243 تفسیر روایی سوره یوسف (آیات 43 الی 111) بر پایه اهل بیت(ع) اکبری، مهناز
3321 93242 اشارات قرآنی نهج البلاغه (از خطبه اول تا خطبه 91) زمانی، محمدهاشم
3320 93241 بررسی نظریه های همراهی روح با بدن پس از مرگ، بر پایه ی آیات و روایات حسینی، سید جعفر
3319 93240 نقش ولایت مداری در تأمین سعادتمندی انسان در آیینه قرَآن و حدیث صدوقی فر، عبدالمجید
3318 93239 گستره حسن ظن در تعاملات اخلاقی از منظر قرآن و روایات عباسی، داود
3317 93238 حقوق اقلیت سیاسی از دیدگاه قرآن، حدیث و سیره نبوی (ص) محمودی، اکبر
3316 93237 تفسیر روایی سوره اسراء (آیات 1 الی 22) قندرچی محمره، مریم
3315 93236 ترجمه و نقد کتاب تکوین و تکامل تفسیر در نخستین سده های اسلامی، اثر هربرت برگ (سه فصل اول) زنجانچی نیکو، زهره
3314 93235 تأثیر اختلاف وجوه تفسیری بر ترجمه های قرآن کریم از جزء 5 - 1 طاهری، ملیحه
3313 93234 بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری خانواده متعالی در قرآن و روایات رضایی، زهرا
3312 93233 بررسی اختلاف قرائات در مجمع البیان (بر اساس شش جزء نخست) حاجی اکبری، فاطمه
3311 93232 اعواض از منظر آیات و روایات میرزابابایی، سید مهدی
3310 93231 اخلاق مصرف از نگاه قرآن و حدیث جعفرپور، مرتضی
3309 93230 تفسیر تطبیقی بخش اول (آیات 59 – 1) سوره کهف از اهم تفاسیر فریقین بهمنی مهد، روح الله
3308 93229 تفسیر تطبیقی سوره منافقون از اهم تفاسیر شیعه و سنی دهقانی فیروزآبادی، مصطفی
3307 93228 تفسیر لغوی معصومان(ع) در 10 جزء آخر قرآن کریم و روش شناسی آن حسینی کوهی، فهیمه سادات
3306 93227 روش شناسی مباحث خداشناسی با تکیه بر قرآن و روایات تفسیری آن احمدی، معصومه
3305 93226 تفسیر تطبیقی روایی سوره های فجر و بلد از اهم تفاسیر مأثور فریقین غفوری، حسین
3304 93225 نقش اختیار و فیض در ایمان از منظر کتاب و سنت احمدی، رسول
3303 93224 نقش اخلاق در ایجاد امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن رجب محمد، فاطمه
3302 93223 نقد و بررسی دیدگاه اخباریان درباره امکان سنجی تفسیر قرآن، بدون روایات معصومان(ع) آرمیون، محمدرضا
3301 93222 منابع علم امام(ع) در قرآن و روایات و پاسخ گویی به شبهات پیرامون آن شاکر اشتیجه، محمدتقی
3300 93221 ملاک اعطای ثواب بر اعمال از منظر تفاسیر فریقین خوش فر، محسن
3299 93220 مستندات قرآنی مؤلفه های امامت در حدیث حضرت رضا(ع) در مرو اخوان دردشتی، محمد ابراهیم
3298 93219 فطرت الهی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی و مفسرین بزرگ شیعه (قدیم و معاصر) شرفی جم، سمیه
3297 93218 حق الناس ضمان آور در روابط اجتماعی از نگاه قرآن و روایات علی اکبریان، مجتبی
3296 93217 تزیین اعمال از منظر قرآن و سنت ناصری، زهرا
3295 93216 میزان در روز جزا از منظر قرآن و سنت و پاسخ به شبهات سرافرازی اردکانی، محمدرضا
3294 93215 مفهوم شناسی اوصاف ناظر بر بیان بودن قرآن با تکیه بر تفاسیر روائی نوفرستی، زهره
3293 93214 مبانی تفسیری امام صادق(ع) سراجی زاده، ابوالفضل
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني