صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
692 8001 آثار فردى و اجتماعى روزه در قرآن و حديث مجاورى، افسانه
691 79300 يهود از ديدگاه قرآن باقرپور، يوسفعلى
690 79299 هدايت خاص در قرآن صدرايى، معصومه
689 79298 هجرت در قرآن لطيفى، معصومه
688 79297 ولايت خاصه در قرآن كريم سبزوارى، محسن
687 79296 وجوه اعجاز قرآن كريم، نقد و بررسى اخويان تهرانى، محمدتقى
686 79295 وجود يا عدم ترادف در قرآن كريم حداد، زهره
685 79294 واژه هاى اطلاع در قرآن فاميل روحانى، سيد على اكبر
684 79293 واپس گرايى از نظر قرآن و حديث بخشيان، ابوالقاسم
683 79292 نگرشى بر نظام اجتماعى سياسى در قرآن و حديث «امت، امامت» كاظمى، سيدرضا
682 79291 نگرش قرآن به اولاد توسلى، محمدحسين
681 79290 نقد و بررسى ملاكهاى گزينش قرائات قرآن (اختيار القراءة) مؤذن، عليرضا
680 79289 نقد و بررسى قرائت هاى قرآن و منشأ پيدايش آن ميقانى، رضا
679 79288 نقد و بررسى سندى و دلالى موافقات عمر كارور، مهين
678 79287 نقد و بررسى روش تفسيرى المنار باقرى، على اوسط
677 79286 نقد و بررسى ديدگاههاى تفسيرى و علوم قرآنى صاحب تفسير نفحات الرحمان دشتى رحمت آبادى، سيد محمود
676 79285 نقد و بررسى تفسير قرآن به قرآن و سير تاريخى آن حاجى بابايى، حميدرضا
675 79284 نقد و بررسى اعجاز علمى قرآن رضائى، محمّدعلى
674 79283 نفس از ديدگاه قرآن و حديث مقرّب، مينو
673 79282 نفاق و منافق از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه ويس مزارعى، على
672 79281 نفاق در قرآن بزرگ زاده، حسين
671 79280 نظم و انضباط از ديدگاه قرآن و حديث سيفى، حسن
670 79279 نزاهة القرآن عن التحريف و موازين الوهابيه نجار زادگان، فتح الله
669 79278 ميزان تأثير آواى قرآن كريم بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحى قلب در بيمارستانهاى منتخب تهران سال 1376 تجويدى، منصوره
668 79277 موسى در قرآن و روايات معصومى مجد، صفدر
667 79276 موسى در قرآن و تورات معصومى مجد، صفدر
666 79275 ملكوت اعمال انسان در قرآن خادمى، رقيه
665 79274 ملك در قرآن عبدالهى على بيك، حميده
664 79273 ملائكه در قرآن قدسى، سيد محى الدين
663 79272 مقايسه گرايشهاى انسان به خدا در قرآن و عهدين عباسى قوطور، رحمت اله
662 79271 مقايسه بين زهد اسلامى و رهبانيت مسيحى از ديدگاه كتاب و سنت رضوى، مرضيه
661 79270 مفهوم نجات در عهد جديد و قرآن فلاح، زهرا
660 79269 مفهوم محبت در عهد جديد و قرآن محمدى پور ساوجى، زهرا
659 79268 معناشناسى واژه عدل و مترادف ها و متضادهاى آن در قرآن و نهج البلاغه صادقى، فرزانه
658 79267 معرفت خدا در تفكر دينى اسلامى نجات، محمدمهدى
657 79266 معراج رسول اكرم(ص) از ديدگاه قرآن و حديث قائدى، رسول
656 79265 معاد جسمانى از ديدگاه قرآن و حديث سياوشى، كرم
655 79264 معاد جسمانى از ديدگاه آيات قرآنى غفارى، اكرم الملوك
654 79263 معاد از ديدگاه حكمت متعاليه و آيات قرآنى بهكام، زرينه
653 79262 مشكلات ساختارى ترجمه از عربى به فارسى (در محدوده قرآن كريم) قلى زاده، حيدر
652 79261 مشتركات اديان ابراهيمى از ديدگاه قرآن فهيمى، اكبر
651 79260 مسيح و مسيحيت در قرآن و كتاب مقدس محسنى مرى، قاسم
650 79259 مسائل و مشكلات غريزه جنسى و عوامل كنترل آن از ديدگاه قرآن و روايات سليم گندمى، غلامعلى
649 79258 مريم و مسيح در قرآن صدرى، محمدجعفر
648 79257 مراحل و مواقف قيامت در قرآن و روايات از ديدگاه مفسرين شيعه و سنى از قرن پنجم تاكنون شعاعى، مهرى
647 79256 محرمات در قرآن كريم عليشاهى، فرشاد
646 79255 مبانى و اصول اجتهاد در تفسير متوسل، محمود
645 79254 مباحث تفسيرى سيد مرتضى علم الهدى صمدانيان، محسن
644 79253 لغزش ناپذيرى پيامبران در قرآن انوارى، جعفر
643 79252 لا جبر و لا تفويض از نظر قرآن و حديث جلوه، على محمد
642 79251 گناه در قرآن هاشمى گلپايگانى، فاطمه
641 79250 گفتگوى پيامبران با ملتها در قرآن صفرى، حمزه
640 79249 كلام بارى تعالى از ديدگاه متكلم و حكيم و بحث تطبيقى آن صلحى كجور، اسحاق
639 79248 كربلايى كاظم ساروقى در آيينه زندگى پيامبر(ص) مرادى كميجانى، حميدرضا
638 79247 قيامت در قرآن و عرفان زندى، نيلوفر
637 79246 قيامت در قرآن مؤيدى، ابوالحسن
636 79245 قناعت و طمع از ديدگاه قرآن و حديث اژدر، يعقوب
635 79244 قلمرو دين از ديدگاه قرآن كريمى، مصطفى
634 79243 قشربندى اجتماعى در قرآن (بر اساس مطالعه تطبيقى تفسير الميزان و نمونه) چيتى اكرم
633 79242 قرآن كريم و رهيافتهاى پلوراليزم دينى اسعدى، محمد
632 79241 قبله و فلسفه آن در اسلام و اديان غلامعلى مجدآبادى، فرشته
631 79240 قاعده لطف از نگاه كلام و قرآن جوكار، عباس
630 79239 فلسفه مرگ از ديدگاه حكمت متعاليه و آيات و روايات احمدى، على
629 79238 فضايل مختصه على(ع) در قرآن، حديث و تاريخ نجيبى، سيد ايوب
628 79237 فرهنگنامه ايمان و كفر در قرآن آقاميرى، سيده طاهره
627 79236 فرهنگ صرفى معتلات، مهموزات، مضاعفهاى قرآن كريم از جزء 21 تا 30 مصطفى زاده، شيوا
626 79235 فرق و مذاهب اسلامى در كشف الاسرار و عدة الابرار و احاديث مربوط به فضايل اهل بيت عصمت از نظر ميبدى در مجلدات 6 الى 10 فرشباف زيرك كار، غلامحسين
625 79234 فرق و مذاهب اسلامى در كشف الاسرار از جلد 1 الى 5 برادرنصيرى، يوسف
624 79233 عهد و پيمان در قرآن و روايات قربانى، راضيه
623 79232 عهد الست در اسلام (قرآن، حديث، عرفان و شعر) دلگشا مقدم فومنى، منصوره
622 79231 عوامل نيكبختى و سعادت از ديدگاه قرآن مرندى، ولى
621 79230 عوامل تشويش و تسكين روان از ديدگاه قرآن و روايات سروريان، حميدرضا
620 79229 عوالم وجود در عرفان و قرآن خياطيان، هدايت اللّه
619 79228 عمل صالح و پيامدهاى آن در قرآن اميراحمدى، على اكبر
618 79227 عمل صالح در قرآن و حديث صادقى، حسن
617 79226 علوم قرآنى در تفسير تبيان شيخ طوسى آخوند، على اصغر
616 79225 علم لدنى در قرآن و حديث ميرترابى حسينى، زهرة السادات
615 79224 علم الأئمة(ع) از ديدگاه عقل و كتاب و سنت رضوانفر، احمد
614 79223 علل انكار معاد و آثار آن شفيعى دارابى، سيد حسين
613 79222 عقل و قلب در تفاسير عرفانى حيدرى بافقى، كتايون
612 79221 عدل و قسط در قرآن و نهج البلاغه زارع، محمدحسن
611 79220 عبرتهاى تاريخى در قرآن طاهرى، عليرضا
610 79219 عبادت و بندگى از ديدگاه قرآن و عرفان ملكيان اصفهانى، حسين
609 79218 عبادت در قرآن سبحانى نيا، محمد
608 79217 عالم غيب و شهود و حدود آنها در آيات و روايات شيخ الرئيسى، فاطمه
607 79216 طبقه بندى عناوين و وجه تسميه سوره هاى قرآن كريم جلالى، عبدالمهدى
606 79215 صراط مستقيم از منظر قرآن و حديث نظافت يزدى، محمدجواد
605 79214 صراط مستقيم از ديدگاه عقل و نقل (قرآن و حديث) روزبهانى، آيت الله
604 79213 صدقه و انفاق از ديدگاه قرآن با استفاده از روايات معصومين كريمى، اسدالله
603 79212 صدق و صادقين در قرآن كريم و نهج البلاغه سروى، زهرا
602 79211 صحابه در قرآن عليانسب، سيد ضياءالدين
601 79210 شيوه تبليغ انبياى اولوالعزم در قرآن كريم غلامى، فاطمه
600 79209 شيوه برخورد قرآن و اهل بيت(ع) با اديان فهيمى، موسى
599 79208 شيوه هاى ارائه اعتقادات در قرآن امينى، عليرضا
598 79207 شيخ طبرسى و تفسير مجمع البيان كريمان، حسين
597 79206 شواهد بديعى در قرآن كريم (بررسى آراى علماى بلاغت پيرامون اصطلاحات علم بديع و شواهد قرآنى آن) ولوى، سيمين
596 79205 شناسايى ويژگيهاى زندگى دنيا و نقش آن در تربيت انسان از ديدگاه قرآن كريم و تفاسير شيعه صبائى، محمدتقى
595 79204 شناخت مباحث توبه در قرآن با تأكيد مقايسه اى بر نظرات علامه طباطبايى (ره) و مرحوم طبرسى(ره) سليمانى، زهرا
594 79203 شناخت ابعاد تفسيرى و معنايى ظهور و سقوط تمدنهاى انسانى با تأكيد بر تفاسير تشيع و تسنن اسلامى فر، فيروزه
593 79202 شمول پاره اى از وجوه اعجاز بر جميع آيات قرآن كريم حلم زاده، عليرضا
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني