صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
1492 87002 معجزه بيان امامى خليل آبادى - مرتضى
1491 87001 آراء علامه طباطبايى در باب نفاق و منافقان در قرآن موسوى ـ سيد محمد
1490 83500 همبستگى و تعاون در قرآن و حديث سپهوند، مهدى
1489 83499 هماهنگى و تناسب در ساختار قرآن كريم خرقانى، حسن
1488 83498 هدايت و مبانى آن در اخلاق دارينى، محمد
1487 83497 هجرت در قرآن و نهج البلاغه شعايرى، قمرتاج
1486 83496 هجرت پيامبر اسلام(ص) در قرآن و حديث احمداف، اسماعيل
1485 83495 ويژگى هاى جاهليت در قرآن جعفرى سيريزى، على
1484 83494 ويژگى هاى اجتماعى سياسى جامعه مطلوب از ديدگاه قرآن قربان زاده، محمد باقر
1483 83493 وعده و وعيد الهى در قرآن دادى گيو، طيبه
1482 83492 وصف الطبيعة فى القرآن حسن نژاد لنگرودى، مسعود
1481 83491 وحى در اديان توحيدى بدرقه، نرگس
1480 83490 نيت، روابط و آثار آن از ديدگاه وحى سعادت الحسينى، سيدمجتبى
1479 83489 نواهى قرآن در غير عبادات واحدى، عليرضا
1478 83488 نگاهى تازه به كشف الاسرار (جلوه هاى هنرى و شاعرانه النّوبة الثّالثه) بارانى، محمّد
1477 83487 نگاه آينه اى به هستى در قرآن و نهج البلاغه مشيرى دزفولى، اعظم
1476 83486 نقش نماز از ديدگاه آيات قرآن كريم و روايات اماميه در تحكيم مبانى عقيدتى جوانان ظاهرى، حسن محمد
1475 83485 نقش قرآن در آراء و انديشه هاى مولوى جعفرى، احمد
1474 83484 نقش فرشتگان در نظام هستى از ديدگاه آيات و روايات گيلانى، رضا
1473 83483 نقش سازنده و تربيتى امتحان و ابتلا در ديدگاه آيات و روايات جلوه، فريبرز
1472 83482 نقش رفتارهاى عاطفى در تربيت اسلامى كودكان و نوجوانان از ديدگاه قرآن و سنت مطيعى، محمد حسن
1471 83481 نقش دانش رجال در علوم قرآنى كلانترى، على اكبر
1470 83480 نقش اهل بيت(ع) در تفسير قرآن كريم تقى زاده، سيد حسين
1469 83479 نقش انبيا در تمدن بشر با تأكيد بر قرآن كريم و روايات سعيدى، محبوبه
1468 83478 نقش آموزشى و تربيتى قصه هاى مفصل قرآن اطمينان زره ناسى، كمال
1467 83477 نقد و تحليل اقوال صوفيه در كشف الاسرار و مقايسه آنها با منابع پيشين صفايى سنگرى، على
1466 83476 نقد و بررسى نظريه اگناس گلدزيهر در زمينه وجود تعارض در نصوص قرآن كريم ربيع نتاج، سيدعلى اكبر
1465 83475 نقد و بررسى مفردات راغب با استناد به روايات فريقين (حروف ز، س، ش و ص) رياحى پور، نسرين
1464 83474 نقد و بررسى مبانى و روش تفسيرى «تفسير نمونه» خمسلو، احمد
1463 83473 نقد و بررسى ديدگاه هاى مستشرقين پيرامون وحيانى بودن قرآن روشن ضمير، محمدابراهيم
1462 83472 نقد و بررسى ترجمه فارسى قرآن اهدايى ملك فهد يوسفى نسب نوبرى، غلامعلى
1461 83471 نقد و بررسى تحدّى در ارتباط با اعجاز قرآن احمدى، محمدحسين
1460 83470 نقد نظريه وحدت موضوعى سوره هاى قرآن حسينى، سيد على اكبر
1459 83469 نفاق و منافق از ديدگاه نهج البلاغه و قرآن زارعى، على ويس
1458 83468 نفاق در آينه وحى و سنت اشترى ركن آبادى، محمد رضا
1457 83467 نعمت هاى الهى در قرآن كافى، عبد الحسين
1456 83466 نظرى بر سيماى خداوند در كتب مقدس كميجانى، داود
1455 83465 نصايح پدران به فرزندان در قرآن و حديث فلسفى، خديجه
1454 83464 نسخ در قرآن گورجى، غفار
1453 83463 نسبت ميان وحى و تجربه دينى رجبى راوندى، جواد
1452 83462 نزول قرآن قربانى، على اصغر
1451 83461 مؤلفة قلوبهم يا همزيستى و همبستگى در روابط اجتماعى و سياسى مسلمين از نظر اسلام نورى خراسانى، سيدصدرالدين
1450 83460 ميانه روى در قرآن و سنت اولاديان، محسن
1449 83459 موقعيت زن در قرآن انتصارى، فاطمه
1448 83458 موانع عدالت اجتماعى از نظر قرآن و روايات صديق زاده، مجتبى
1447 83457 موانع شناخت از منظر آيات و روايات ابراهيمى، قربان
1446 83456 مواجهه آيات و روايات با جنبه هاى منفى فرهنگ پذيرى اسدى، على
1445 83455 منهج العلامه السيد محمد حسين الطباطبايى فى تفسيره الميزان ابو خميش، ايمن عبدالله محمود
1444 83454 منطق فهم روايات تفسيرى از منظر علامه طباطبايى عيسى زاده، نيكزاد
1443 83453 مناظرات كلامى انبياى اولوالعزم در قرآن يوسفيان، مهدى
1442 83452 ملاك هاى كرامت و فضيلت انسان در قرآن ناصحى، محمدتقى
1441 83451 مقايسه لباب النقول سيوطى و اسباب النزول واحدى هاشمى كاشانى، سيدغدير
1440 83450 مقايسه گزيده اى از دعاهاى صحيفه سجاديه با قرآن كريم و مزامير داوود صادقى، سيمين
1439 83449 مقايسه صفات و آثار نفس اماره با شيطان از ديدگاه قرآن و حديث نصيرى خليلى، عليرضا
1438 83448 مقايسه ديدگاه آيت الله معرفت و دكتر ذهبى درخصوص تفسير به رأى نعمتى، عليرضا
1437 83447 مقايسه دو ترجمه قرآن كريم (ترجمه مهدى الهى قمشه اى با ترجمه عبدالمحمد آيتى)، ترجمه پانزده جزء دوم شمسى پور، محمد
1436 83446 مقايسه چارچوب توصيفى تجويد قرآن كريم و آواشناسى گشتارى صفائى، ابراهيم
1435 83445 مقايسه تطبيقى دو ترجمه قرآن مجيد (ترجمه هاى فولادوند و معزى) در پانزده جزء اول رضايى، مصطفى
1434 83444 مقايسه تطبيقى دو ترجمه قرآن كريم (ترجمه هاى فولادوند و معزّى) در پانزده جزء دوم مرادى، عباس
1433 83443 مقايسه ترجمه قرآن كريم از مهدى الهى قمشه اى با ترجمه عبدالمحمد آيتى در پانزده جزء اول يزدان پناه، خداكرم
1432 83442 مقام معلم در قرآن و احاديث نورمحمدى لنگرودى، ميراحمد
1431 83441 مقام مادر در قرآن و سنت نقشينه، عليرضا
1430 83439 معيارهاى فهم و نقد حديث در تفسير الميزان نفيسى، شادى
1429 83438 معيارهاى استنباط اهداف حاكم بر سور قرآنى گلجانى اميرخيز، ايرج
1428 83437 معناشناسى مرگ در قرآن رجايى، حميد
1427 83436 معلم و مربى از ديدگاه قرآن و سنت بريرى، ناهيد
1426 83435 معرفت دنيا در مثنوى بر مبناى قرآن، نهج البلاغه و احاديث عسكرى فرد، هادى
1425 83434 معارف نهج البلاغه و قرآن در نامورنامه باستان آزاد، نرجس
1424 83433 مشورت در اسلام و جايگاه آن در قرآن و حديث فاطمى نژاد، حسين
1423 83432 مشتركات روايى كتب تفسيرى شيعه و سنى در جزء بيست و هفتم قرآن كريم صحت، فروزان
1422 83431 مشتركات روايى تفسيرى شيعه و سنى در جزء سى ام قرآن مجيد نيك پور پاريزى، مريم
1421 83430 مشتركات روايى تفسيرى شيعه و سنى در جزء سوم قرآن كريم رضايى، ليلا
1420 83429 مشاركت اجتماعى زنان از ديدگاه قرآن و حديث جلالى كندرى، سهيلا
1419 83428 مسجد در جامعه اسلامى از ديدگاه آيات و روايات اميرى، ثريا
1418 83427 مرز تفكر درباره خدا با تكيه بر متون عقلى و نقلى توسلى، مجيد
1417 83426 مديريت زمان از ديدگاه قران و حديث عمرانى رحمت آبادى، رضوان
1416 83425 مخاطبين قرآن موسوى، سيد عادل
1415 83424 محكم و متشابه در قرآن زينل بيك، محمد رضا
1414 83423 متشابهات قرآن و اخبار يوسفى، قاسم
1413 83422 مبانى و الگوهاى وحدت و تفرقه در قرآن كريم شاكراردكانى، زهره
1412 83421 مبانى نظرى ليبراليسم و نقد آن از ديدگاه قرآن كريم طبى، هدايت
1411 83420 مبانى قرآنى انديشه هاى اصلاح گرايانه امام خمينى در مقايسه با سيد جمال گودرزى، فاطمه
1410 83419 مبانى عرفان اسلامى در قرآن كريم فرزين راد، رؤيا
1409 83418 مبانى روابط و سياست خارجى دولت در قرآن و سنت عباسى، مهدى
1408 83417 ماهيت و فلسفه مهر و بيان پاره اى از احكام آن از ديدگاه آيات و روايات طالبى احمدآبادى، محمد
1407 83416 گناه و علل بزهكارى و راهكارهاى مقابله با آن از ديدگاه قرآن و حديث كارگر، محسن
1406 83415 گردآورى و نقد و بررسى روايات تفسيرى باقرين(ع) افتخارى، لاله
1405 83414 كشف و شهود عرفانى از ديدگاه قرآن و ادعيه صالحى اميرى، سيدمهدى
1404 83413 كرامت انسان از ديدگاه اسلام(قرآن و حديث) سيدمهدى، مهرداد
1403 83412 كاربردى بودن دين با توجه به قرآن و احاديث دربندى، محمد رضا
1402 83411 كاربرد و قلمرو دين براساس كتاب و سنت براتى، مرتضى
1401 83410 قوانين جزايى قرآن و تطبيق آن با ساير كتب آسمانى رضوى جيفانى، محمد
1400 83409 قضا و شهادات، ترجمه و تحقيق كتاب كنز العرفان فاضل مقداد و مقايسه آن با كتاب زبدة البيان مقدس اردبيلى عابدى كبريا، رؤيا
1399 83408 قضا و شهادات، ترجمه و تحقيق كتاب «زبدة البيان مقدس اردبيلى» جمالى هنجى، حميرا
1398 83407 قصص قرآن در ادبيات فارسى حديدى، خليل
1397 83406 قصاص قتل عمد و غير عمد، ترجمه و تحقيق «زبدة البيان» مقدسيان، دل آرا
1396 83405 قرآن و موضع گيرى هاى مردم در برابر انبياء معزى، ابوالفتح
1395 83404 قرآن و حديث در شاهنامه فردوسى رستنده، مجيد
1394 83403 قرآن و چگونگى پاسخ گويى به نيازهاى زمان كلانترى، ابراهيم
1393 83402 قرآن و اسرار آفرينش نوروزى، ليلى
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني