صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
2092 89004 شرح صدر در آيات و روايات فراهاني، محمد
2091 89003 نقش مكاتب كلامي در اختلاف تفاسير فرهودي، علي
2090 89002 كارگزاران و مردم از ديدگاه قرآن و روايات شهرآبادي، محمد
2089 89001 نقد و بررسي ديدگاه‌هاي اعجاز عددي و حروف در مورد قرآن غلامي برسمناني، محمد
2088 88934 بررسی دیدگاه‌های ابوالفتوح رازی در علوم قرآنی و تأثیر آن در تفسیر آیات الهی غرویان، افسانه
2087 88933 پژوهشی در مبانی و روش شناسی تفسیر نهج البیان عن کشف المعانی القرآن سلطانی، مهدی
2086 88932 پژوهشی در معناشناسی و آغاز و کیفیت نزول قرآن عابدینی، ناصر
2085 88931 تببین نظریه سطوح معنایی قرآن از منظر امام خمینی شریعتی، مرضیه
2084 88930 بررسی تحلیل شیوه های حکومتی امام مهدی(عج) در روایات فریقین محدث، توحید
2083 88929 حیات برتر انسانی از دیدگاه قرآن شریعتمدار مرتضوی، فاطمه
2082 88928 گردآوری و بررسی روایات اسباب النزول از اهل البیت(ع) غروی، سعیده
2081 88927 بررسی فقهی آیات ارث از دیدگاه امامیه و اهل سنت محمدی، سیدعلی
2080 88926 بررسی و تحلیل عفت از دیدگاه قرآن و حدیث اسماعیل کاشی، سیما
2079 88925 عفو و تسامح در اسلام آشیان، زهرا
2078 88924 بررسی تطبیقی اسلام و یهود در سوره اسراء کباری، نسرین
2077 88923 نقد و بررسی اسرائیلیات در قصص الانبیاء در باره چهار پیامبر: حضرت شعیب، موسی، یوشع، یونس با توجه به تفاسیر «الدر المنثور» و «نورالثقلین» کلباسی اصفهانی، فهیمه
2076 88922 نقد و بررسی اسرائیلیات در قصص الانبیاء (حضرت زکریا، یحیی، مریم، عیسی) با توجه به تفاسیر «الدر المنثور» و «نور الثقلین» قرنفلی، منظر
2075 88921 بررسی نقش زنان در زندگی انبیای الهی از دیدگاه قرآن روحی دهکردی، احسان
2074 88920 نکوهش های قرآن از انسان و اثرات تربیتی آن زنگنه، مهدی
2073 88919 تحقیق مبانی و مناهج تفسیر مواهب علیّه رجایی، مریم
2072 88918 توکل در قرآن و حدیث و نقش آن در زندگی انسان امیرآبادی، پروین
2071 88917 خوراک های حلال و حرام و آثار و پیامدهای آنها از منظر قرآن و روایات پورقاسم میانجی، مژگان
2070 88916 بررسی تطبیقی حقوق زن در سوره نساء از دیدگاه مفسران معاصر (المیزان، من وحی القرآن، المنار، و التحریر و التنویر) پیرمرادیان، احمد
2069 88915 بررسی سوء ظن و حسن ظن به خدا و خلق در آیات و روایات حسینی، اعظم السادات
2068 88914 تحلیل و بررسی کرامت انسان از دیدگاه قرآن و روایات محمدی، عبدالحمید
2067 88913 بررسی و نقد مبانی و آراء ابن عجیبه در تفسیر سمیعی، جواد
2066 88912 بررسی و شناخت نظام تربیت اجتماعی در قرآن معتمدی برآبادی، حوّا
2065 88911 مکر الهی در قرآن و حدیث موسوی، سیده
2064 88910 بررسی مبهمات در قرآن دهقانی زاده، فهیمه
2063 88909 لعن در قرآن رضایی راینی نژاد، طاهره
2062 88908 آسیب شناسی اخلاق مدیران از دیدگاه آیات قرآن صفی لو، صابر
2061 88907 بررسی تطبیقی آیات قرآن در منطق الطیر عطار و مخزن الاسرار نظامی جمشیدی، مریم
2060 88906 تجلی قرآن در آثار اخلاقی امام خمینی(ره) رضایی بیدگلی، مهین
2059 88905 اصول و شیوه های خدمت رسانی از منظر قرآن و حدیث شهریاری، سیما
2058 88904 بررسی نظریه ترادف در ادب عربی و قرآن رحیمی، سیده وحیده
2057 88903 سیره پیامبر اعظم(ص) در یاد کرد معاد آقاگلی، ابراهیم
2056 88902 رزق از منظر قرآن و روایات شجاعی باغینی، عفت
2055 88901 سعودت و نحوست از منظر قرآن و روایات محمد علی نژاد عمران، روح الله
2054 88900 قرآن و نبرد با یهود جبارزاده، میر رضا
2053 88899 تأثیر قرآن بر حکمت متعالیه خداپرست، بتول
2052 88898 نقش قرّاء در تحولات قرن اول هجری کوشکی، فرشته
2051 88897 ترجمه و تحقیق کتاب النص القرآنی بین التفسیر و التأویل(فصل اول و سوم) عروجی، یاسر
2050 88896 تصحیح و تحقیق تفسیر المبانی لنظم المعانی(سوره های اعراف، انفال و توبه) طباطبایی، سید احمد
2049 88895 بررسی فقهی- حقوقی آیات الاحکام حدود حسن زاده، صدیقه سادات
2048 88894 بررسی فقهی مسئله قصاص در آیات قرآن زندلشنی، لیلا
2047 88893 بررسی تطبیقی آیه مباهله از منظر فریقین شمس الدین لری، خداداد
2046 88892 رویکرد قرآن به اقوام و تمدن های بشری صناعی، حوریه
2045 88891 سیره احتجاجی پیامبر(ص) در قرآن رمضانی، صبیحه
2044 88890 تحلیلی بر آیات غزوه احد در سوره آل عمران رستمی، کیهان
2043 88889 ترجمه و تحقیق کتاب «الدر النظیم فی لغات القرآن العظیم» صابرمولایی، مهدیه
2042 88888 تاریخ گذاری سوره های مکی حیدری، محمدرضا
2041 88887 تصحیح و تحقیق مبحث «امامت» کتاب «متشابه القرآن» ابن شهر آشوب رئیسی خیرآبادی، داود
2040 88886 بنیادهای عمل صالح از دیدگاه آیات و روایات ابراهیمی، اعظم
2039 88885 احتجاجات پیامبر(ص) در مورد معاد در قرآن اعتمادی، سعیده
2038 88884 مبانی قرآنی- روایی معاد در حکمت متعالیه حسینی، سیده راضیه
2037 88883 سیر تفسیر فلسفی قرآن کریم از ابن سینا تا ملاصدرا سیدی دمیرچی، سید ابوالفضل
2036 88882 سنجه های فهم قرآن کریم احمد زاده، سید مصطفی
2035 88881 بررسی روش تفسیری فیض کاشانی در الصافی ادبی فیروز جاه، ناصر
2034 88880 بررسی مبانی و روش شناسی «روان جاوید در تفسیر قرآن» سیدی، عزّت
2033 88879 مناسبات ایمان و امنیت در قرآن لک زایی، صدیقه
2032 88878 بررسی و تحلیل دیدگاه های تفسیر آلوسی از منظر علامه طباطبایی بهزادی نژاد، علی محمد
2031 88877 اعجاز علمی قرآن از منظر زیست شناسی رجبی آرانی، حسین
2030 88876 مهجوریت قرآن و راه های عملی بازگشت به آن از دیدگاه امام خمینی(ره) بنان، مریم
2029 88875 تصحیح و تحقیق تفسیر المبانی لنظم المعانی (سوره های یونس و هود) واعظ محرابی، زینب
2028 88874 نقش تفریح در تربیت نوجوانان با توجه به آموزه های قرآنی و حدیث انبیایی، محمدجواد
2027 88873 بررسی و تحلیل هشدارها و تحذیرها در قرآن حبیب الهی، حمیدرضا
2026 88871 بررسی سندی و دلالی و ترجمه روایاتِ تفسیری امام صادق(ع) در جزء چهارده قرآن کریم تیزهوش پناه، مریم
2025 88870 پژوهشی پیرامون سه مقام اخروی نبی اکرم(ص) (شفاعت، محمود، شهادت) از دیدگاه قرآن و روایات سپاسی، صدیقه
2024 88869 بررسی زمینه های اجتماعی نزول آیه های قرآن در خصوص ارتداد امیدوار، جنان
2023 88868 بررسی علوم قرآنی و جایگاه آنها در تفسیر فتحی، یعقوب
2022 88867 اعراف و اعرافیان از دیدگاه آیات و روایات کاوسی فر، فاطمه
2021 88866 بررسی و تحلیل روایات جری و تطبیق در المیزان طهماسب خانی، فرهاد
2020 88865 تحلیلی بر ساختار قرآن کریم و رابطه آن با اهداف قرآن حاجی امیری، شهربانو
2019 88864 سیره پیامبر اعظم(ص) در مقابل اذیت‌ها حامدی، معصومه
2018 88863 مفهوم شناسی حکمت در کتاب و سنت طالبی، سید علی
2017 88862 حکمت در قرآن و آموزه های دین موسوی مطلق، اکرم السادات
2016 88861 بررسی عوامل ايجاد بحران هویت انسان از منظر قرآن پوراوند، طیبه
2015 88860 صفات نکوهیده بشر از نظر قرآن علی محمدی، حجت الله
2014 88859 ذکر و موانع آن از دیدگاه قرآن و حدیث سبحانی، غلام سخی
2013 88858 اسراف و آثار آن از دیدگاه قرآن و سنت موسوی، سیدعلی احمد
2012 88857 نقش جریانات سیاسی بر تفسیر و مفسران (در زمان پیامبر(ص) ، صحابه و تابعین) رستمی، علی رضا
2011 88856 فلسفه دعا و نقش تربیتی آن بختیاری، ابوالحسن
2010 88855 روش الگویی تربیت از دیدگاه قرآن مهتاب، رضا
2009 88854 مبانی، اصول و روش تفسیر قرآن کریم از دیدگاه ملاصدرا فلاح پور، مجید
2008 88853 سرشت انسان در اسلام و مسیحیت با توجه به قرآن و عهدین سلیمانی، عبدالرحیم
2007 88852 مقایسه و تطبیق عقاید و اخلاقیات هندوییزم با اسلام( مفهوم خدا از دیدگاه آیین هندو و اسلام) شایان راد، عبدالله
2006 88851 سنت های الهی در پاداش و کیفر از دیدگاه قرآن و حدیث زنجیری، محمدحسین
2005 88850 زیبایی های هنری در داستان های قرآن فروردین، عزیزه
2004 88849 قرآن کریم و کتاب مقدس هندوها (اوپانیشادها) نقوی، سیداشهدحسین
2003 88848 سیمای تربیتی پیامبر اسلام از منظر قرآن ولی اف، فائق
2002 88847 سیری در عالم برزخ و ماهیت زندگی در آن سجادی، سیدحسن
2001 88846 سنت های تاریخی از دیدگاه قرآن سندی طباطبایی، طاهره
2000 88845 عقل در قرآن شاکری، صدیقه
1999 88844 شیطان، زمینه های نفوذ و راه های پیشگیری از دیدگاه آیات و روایات کشمیری، زهرا
1998 88843 عالم برزخ و مثال علی محمدی، کریم
1997 88842 روش تفسیر روایی از منظر فریقین جعفری، سید احمد
1996 88841 اولی الامر از نظر فریقین ترمذی، سیدصفدرعلی
1995 88840 علل و عوامل و پیامدهای سیاسی اجتماعی فقر از دیدگاه قرآن مهدوی، محمدعلی
1994 88839 معرفت حقیقت بهشت و جهنم احسانی، جانعلی
1993 88838 ترجمه کتاب مصونیت قرآن از تحریف به زبان اردو هندی، عارف حسین
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني